You are currently viewing کنج و لولایی

کنج و لولایی

کنج و لولایی

قالب icf کنج و لولایی

از دیگر محصولات انحصاری شرکت کی کی توسعه تجارت می باشد که برای مقاصد خاص از جمله کنج های دیواری که دارای قوس هستند و نیز ساخت احجام استوانه ای  بسیار مناسب و کاربردی می باشد.

کنج و لولایی
کنج و لولایی

مشخصات قالب icf کنج و لولایی

کنج و لولایی
کنج و لولایی