مسکن مهر قرقی

مسکن مهر قرقی

مسکن مهر قرقی

در منطقه حسین آباد (قرقی) مشهد واقع است که با محصولات شرکت کی کی توسعه تجارت احداث گردیده است.

مشخصات پروژه مسکن مهر قرقی

مسکن مهر قرقی
مسکن مهر قرقی